Kategori:
BASIN BÜLTENLERİ

GELECEK PARTİSİ’İNDEN, YARDIM TOPLAMA KONUSUNDA “KANUN” UYARISI

         Gelecek Partisi, tartışmalara sebep olan, belediyelerin yardım toplamasına yönelik engellemeler hakkındaki değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

         Partinin, İçişleri Politikaları İzleme Başkanlığından yapılan açıklamada, merkezi yönetimin, yerel yönetimler tarafından başlatılan yardım kampanyalarının durdurmasına yönelik, “Devlet, yardım faaliyetlerini yalnızca, yasalara uygun şekilde denetleyebilir. Ancak son uygulamalar ile devlet demiştir ki, ‘parti de, dernek de, vakıf da, toplum da benim’ ” ifadeleri yer aldı. Partinin, resmi sosyal medya adresleri ve web sayfasından yapılan açıklama şöyle:

Devlet, toplumun en yüksek siyasi organizasyonudur. Gelirleri büyük oranda niteliği ve niceliği kanunlarla belirlenen vergilerden oluşur ve harcamaları da parlamentonun denetiminde devlet bütçesinden gerçekleşir. Buna ‘verginin kanunilik ilkesi’ denmektedir ki Batı’daki parlamentoların esas kuruluş nedenidir. Devletin, yoksul ve fakir vatandaşlara yardımı da bütçe üzerinden olur. Asıl olan budur, diğer yol ve yöntemler istisnaidir.

Bu meyanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu da belediye teşkilatına pek çok görev yüklemiştir. Bu görevlerden biri de kanunun 38. Maddesinin (n) bendinde “Yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yönetmek ve engelliler merkezini oluşturmak” şeklinde talimatlandırmıştır. Yine 5393 sayılı belediye kanununun (l) bendinde “belediye başkanının şartsız bağışları kabul yetkisi” olduğu belirtilmiş ve bunu belediye gelirleri arasında saymıştır.

Aynı kanunun 59. Maddesinde belediyenin “gelirleri” arasında “bağışlar” belirtilirken, 60. Maddesinde de “giderleri” “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” olarak sıralanmıştır.