Kategori:
haberler

Açlık Grevleri ve Yaşanan Ölümlere İlişkin Değerlendirmemiz

  1. Cezaevlerinde yaşanan bir takım olumsuzluklar uzun bir zamandan beri gündemi meşgul etmektedir.
  2. Maalesef son dönemlerde bazı hapishanelerde açlık grevlerine başlayan bazı kimselerin ölüm haberleri de bu tür olumsuzluklardandır.
  3. Suçu ve kimliği ne olursa olsun her tutuklu ve hükümlünün canı ve malı devlete emanettir.
  4. Devlet bu kişilerin can güvenliğini sağlamalı ve bu tür eylemlerin ölüm gibi ülkemizin imajını da zedeleyen sonuçlara ulaşmaması için gerekli önlemleri almalı, bu insanları yaptıkları eylemlerden vazgeçmek için ikna yöntemlerini devreye sokmalıdır.
  5. Bu tür eylemleri sonlandırmak için cezaevlerindeki kötü koşulların düzeltilmesi ve adil yargılama gibi makul taleplerin dinlenmesi de bir gerekliliktir . 
  6. Açlık grevine başlayan insanların ailelerini, kanaat önderlerini veya sözünü dinleyebilecekleri başka kimseleri devreye sokmak da baş vurulması gereken bir yoldur.
  7. Bazı marjinal örgütlerin hapishanelerdeki üyelerini bu tür eylemlere zorlayarak ses getirmeye, böylece gündeme gelmeye çalıştıkları da bilinen bir gerçektir. Devletin bu tür örgütsel baskıları ortadan kaldıracak önlemler alması gerekmektedir.
  8. Biz Gelecek Partisi olarak kuruluş amaçlarından biri de bu tür olaylara müdahale etmek olan TBMM İnsan hakları komisyonunu acilen müdahalede bulunmaya çağırıyoruz.

Gelecek Partisi

İnsan Hakları Başkanlığı