Kategori:
haberler

BİLGE MİMAR ANISINA

Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü ve birçok başkaca ödüllere layık görülmüş tek mimar olan, Türkiye’de ilk sanat tarihi doktorasını yazan ve ilk özel mimarlık bürosunu kuran, fikirleri ve çalışmalarıyla dünyayı güzelleştirmeyi görev edinen, mimarlığını felsefi temeller üzerinde yükseltme gayretinde bulunan ve bu nedenle “bilge mimar” olarak anılan Turgut Cansever’in vefatının bugün 11. yıl dönümü olması münasebeti ile kendisini anıyoruz.

Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü ve birçok başkaca ödüllere layık görülmüş tek mimar olan, Türkiye’de ilk sanat tarihi doktorasını yazan ve ilk özel mimarlık bürosunu kuran, fikirleri ve çalışmalarıyla dünyayı güzelleştirmeyi görev edinen, mimarlığını felsefi temeller üzerinde yükseltme gayretinde bulunan ve bu nedenle “bilge mimar” olarak anılan Turgut Cansever’in vefatının bugün 11. yıl dönümü olması münasebeti ile kendisini anıyoruz.


“Bilge mimar” olmasının yanı sıra, önemli bir düşünür olan tasarım kuramı Turgut Cansever, eski köklü mimarimizin zengin birikiminden faydalanılması gerektiğini savunmuştur. Mimari çalışmalarında yerel tarihten ve çevreden aldığı formlara, yeni teknoloji ve malzemeleri katmıştır. Çağdaş çizgiyi yakalamış, fakat gelenekten kopmamıştır. Yapılarında sentezlere ulaşmış, yeni ile eskiyi bütünleştirmeye çalışmış ve biz ancak genlerimizle, yani geleneklerimizle “yeni” olanı üretebiliriz anlayışını ortaya koymuştur. Cansever’in sanat ve mimari anlayışında beslendiği ana damar İslam medeniyetidir. “İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir” diyen mimarların üstadı, ömrünü hepimizin gözbebeği olan İstanbul’umuzu ve tüm şehirlerimizi, kapımıza dayanan deprem tehdidinden korumak ve şehirlerimizin dayanıksız ve çarpık kentleşmesinin ürünü olan vasıfsız yapılarının yeniden imar, inşâ ve ihyasına vakfetmiştir. Deprem felaketini her fırsatta dile getiren “Bilge mimar” dan bize miras kalan şehircilik anlayışını ile depreme karşı alınması gereken tedbirlerin zaruret teşkil ettiği gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır.


“Bilge mimar” ; şehir plancıların, aynı Osmanlının yaptığı gibi en az müdahale, en az planlama, en fazla katılımla tabiat-insan dengesini gözeten bir mimari üslup ile yeni şehirler kurması gerektiğini söylemiştir. Cansever, teknolojiyle ortaya çıkan gökdelenlere karşı doğa ile bütünleşmiş, çevre ile barışık projelerle gündeme gelmiştir. Geçmişten aldığını bugünün ihtiyaçlarıyla karıştırıp, yarınlara mimarimiz adına bir şeyler bırakmanın mücadelesini vermiş olan Turgut Cansever’in vefatının 11. yıl dönümü münasebetiyle kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA İZLEME KURULU