Kategori:
haberler

Covid 19 Salgın Sürecine İlişkin Tarım Politikaları Önerileri

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid 19 krizi süreci beklenenden daha uzun sürebilir. Bu süreçte, bir kere daha görülmüştür ki, bitkisel üretim ve hayvancılık, tüm ülkeler için stratejik sektörlerdir. Bunun için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bazı tedbirlerin alınması ve uygulamaya aktarılması kaçınılmazdır. Gelecek Partisi, Tarım ve Orman Politikaları İzleme Kurulu olarak; bitki ve hayvancılık sektörlerinde, üretimi koruyucu ve devamlılığı sağlayacak önlemler alınmasının gerekliliğine inanmaktayız.
Bu çerçevede:

 1. Temel gıda maddelerinden olan, kuru gıda ve bakliyat gıdasal ürünlerinin (nohut, mercimek, fasülye vb) Ekim dönemi olan bu süreçte (Mart-Nisan ayları), bu tür gıdasal ürünlerin, üretimini arttırıcı ve teşvik edici ilave teşvik ve destekleme ve programlama çalışmaları acilen planlanmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır.
 2. Temel gıda maddelerinden olan başta buğday olmak üzere, ilgili hububat ürünlerinin üretimini arttırıcı ve teşvik edici ilave destekleme ve programlama çalışmaları, önümüzdeki Ekim döneminde (Eylül-Ekim ayları) hazırlanmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır.
 3. Şu anda ekim sürecine girdiğimiz (Mart-Nisan ayları) yaş sebze, meyve ve benzeri gıdasal ürünlerinin; fide-fidan Ekim ve planlanmasının, ilave teşvik ve destek programları ile hızlı bir şekilde uygulamaya konulmalıdır.
 4. Tarımsal üretim iş gücünün arttığı şu günlerde, olası bir sokağa çıkma yasağı uygulamasında, kırsal ve tarımsal bölgeler için, farklı ve iş gücünü dikkate alacak programlar yapılmalıdır.
 5. Kriz süresinin uzamasına bağlı olarak oluşabilecek, üretim sıkıntısı ve ihtiyaçlara karşı hayvan ve hayvansal gıda üretiminin de (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri vb) arttırılmasına yönelik ilave teşvik ve desteklene programları uygulamaya aktarılmalıdır.
 6. Uygulanacak teşvik ve destekleme programları, verimlilik ve üretim artışını esas almalı ve üretilen ürün miktar bazında destekleme uygulanmalıdır.
 7. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (üretimin % 85’ini gerçekleştiriyorlar), bu süreçte özel bir önem verilmeli ve üretim düşürülmemelidir. Bu işletmeler, mevcut destekleme programlarından da gereği gibi yararlanamıyorlar. Bu işletmelerin gerekli ve yeterli desteği alabilmesi için, gerekli plan ve programlar uygulamaya aktarılmalıdır.
 8. Hayvansal ve bitkisel gıda üretim, imalat, pazarlama, sektör ve zincirlerinde oluşabilecek aksaklık ve tıkanmalar (nakliye, lojistik, soğuk zincir vb,) önceden belirlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
 9. Çıkması beklenen ve çalışmalarda son aşamaya gelinmiş “Domates salçası, biber salçası, domates püresi, biber püresi ve domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemeye yönelik kanun” acilen çıkarılmalıdır. Ayrıca bu kanun maddesine benzer bütün, bitkisel ve hayvansal ürün gıdalarının da ilave edilmesi önem arz etmektedir.
 10. Tüm gıdasal ürünlere, farklı amaçlarla katılan; renklendirici, tatlandırıcı ve ilave lezzet verici bütün katkı maddelerinin (Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri) ilavesinin önlenmesine, yönelik kanun ve hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
 11. Tüm halkımız bu özel süreçte, israf konusunda daha hassas olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Gelecek Partisi, Tarım ve Orman Politikaları İzleme Kurulu