Kategori:
haberler

Gazilere Yönelik Muamele Kabul Edilemez; Haklarına İlişkin Verilen Sözler Tutulmalıdır!

15 Temmuz Gazilerinin kendileri için toplanan yardım paralarının akıbetini sormak için, 15 Haziran 2020 saat 23.30’da AK Parti Genel Merkezi önünde yaptıkları toplu gösteri polis tarafından orantısız güç kullanılarak dağıtılmıştır. 15 Temmuz’da halka ve hukuka karşı tasallutta bulunan darbeci teröristlere karşı meşruiyeti, değerlerini ve ülkelerini korumak için canlarını ortaya koyan gazilerimize karşı yapılan bu müdahale esef verici olmasının yanında, ülkemizin hukuk devleti normlarından uzaklaştığını gösteren acı örneklerden birini daha teşkil etmiştir.
Evrensel insan haklarından olan ve Anayasanın 34.maddesi tarafından teminat altına alınan toplantı ve gösteri yapma hakkını gazilerimiz de kullanamadığına göre artık bu hakkı kim kullanabilecektir?
Hükümet şu sorulara da cevap vermekle yükümlüdür:

  • Gerek dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya gerekse şimdiki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un gazilerimize sağlanacağı söylenen sosyal yardımlar ve özlük haklarına ilişkin hiçbir adım atılmamasının sebebi nedir?
  • Gazilerimizden dördünün intiharı konusu araştırılmış mıdır? O gece, canını ortaya koymaktan çekinmeyen bu insanlarımız nasıl bir bunalım ve sorunlar yumağına gark olmuşlardır ki, hayatlarını bu şekilde sonlandırmışlardır? Bu akıbette devletin sorumluluğu varsa, bundan sonrasına ilişkin gereken önlemler alınmalı değil midir?
  • Hükümetin, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nda nemasıyla birlikte beklettiğini söylediği 350 milyon liranın ne amaçla, ne zaman, nerede, kim için kullanılacağı konusunda toplumu bilgilendirmesi şeffaflık ilkesinin bir gereği değil midir?

O gecenin ardından fiziksel bütünlüklerini yitiren, gerek fizyolojik, gerekse psikolojik olarak çalışamaz duruma gelen binlerce gazimize sağlanması gereken hakların bir jest olmadığı, devletin onlara karşı asli yükümlülüğü olduğu açıktır.

15 Temmuz şehitler ve gaziler konusu seçim süreçlerinde, meclis kürsülerinde, gazete sayfalarında bir propaganda aracına dönüştürülüp sığınılacak bir liman olmaktan çıkartılmalı; Gazilerin seslerine kulak verilmeli, hak ve imtiyazlarına bir an önce kavuşturulmalıdırlar.

Gelecek Partisi
İçişleri Politikaları İzleme Kurulu