Kategori:
haberler

İstikrar Kalkanı Paketi Ağırlıklı Olarak Kredi Paketidir

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan,  Corona krizi döneminde ekonomiye kalkan olacak 200 milyar TL’lik desteğin yaklaşık

% 75’inin kredi olduğuna dikkat çekerek, geri kalan 50 milyar TL.’nin ise şeffaf bir biçimde ve bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınmadığını söyledi.

 “200 milyar TL gibi ciddi bir büyüklüğe sahipmiş gibi görünen istikrar kalkanı paketinin yalnızca 20 milyar TL’lik kısmının doğrudan mali destek olduğunu görüyoruz” diyen Özcan, açıklamasına şöyle devam etti:

Emekli maaş minimum tutarının 1500 TL’ye çıkarılması, Sağlık çalışanlarına performans ödemesinin tavandan yapılması, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar, işverenlere asgari ücret desteği için bütçeden yapılan harcamaların toplamda 15 milyar TL olduğunu basından öğrendik.

Bunlar dışında, İŞ-KUR tarafından ödenecek olan Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon çalışanın başvurduğunu biliyoruz. Bunlardan kaçının ödeneğe hak kazandığı ise belirsiz. KÇÖ tüm çalışanlar için en düşük değerden yapılsa bile, aylık maliyet 5,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşecek. Torba kanun teklifi ile getirilen günlük 39 TL’lik ücretsiz izin ödemeleri için ise şu anda başvurular alınıyor. Yani, 200 milyar TL gibi ciddi bir büyüklüğe sahipmiş gibi görünen istikrar kalkanı paketinin “yalnızca 20 milyar TL’lik” kısmının doğrudan mali destek olması büyük hayal kırıklığıdır.

ABD ve AB ülkelerinde milli gelirin % 2,5’i düzeyinde olan doğrudan destekler, ülkemizde milli gelirin yalnızca % 0,4’ü.  Krizin ilk gününden bu yana yaşanmakta olan süreci doğru okumanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli istikrara zarar vermeden, “hedefe yönelmiş”, “şeffaf ve hesap verebilir” bir çerçeveye bağlı kalarak, “olağanüstü ve geçici” tepkiler verilmeli diyoruz. Ama görünen o ki, Hükümet tüm dünyanın aksine, daha fazla kredi ile sorunu aşabileceğine inanmakta ısrar ediyor.

18 Mart’ta Sn. Cumhurbaşkanı tarafından 100 milyar TL olarak açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin büyüklüğü şaşılacak bir hızla 200 milyar TL’ye çıktı.

Avrupa’da bir düşünce kuruluşu ABD’de ve AB ülkelerinde mali destekleri 3 grupta incelemiş.

1)Doğrudan Mali Destekler: Bütçeye anında etki eden direk harcamalar.

2)Erteleme Destekleri: Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ötelenmesi

3)Kredi, Garanti ve Likidite Destekleri

Tablodan da görüldüğü üzere ABD ve Avrupa ülkelerinde devletin korona nedeniyle yaptığı “doğrudan mali desteklerin” milli gelire oranı ortalama % 2,5 düzeyinde. Aynı ülkelerde “erteleme desteklerinin” milli gelire oranı %5,9 iken “kredi/garanti/likidite” destekleri için oran %10,4

Peki, bizim 200 milyar TL’lik kalkan paketimizde neler var?

  • KGF destekli İşe Devam Kredisi:                         107 milyar TL
  • Esnaf Destek Kredileri (Paraf dahil):                 17 milyar TL
  • Vatandaş için Temel İhtiyaç Kredileri:             22 milyar TL

Günün sorusu; Bu “kredi sevdası” çok pahalıya mal olmadı mı?

Gelecek Partisi

Hazine ve Maliye Politikaları İzleme Kurulu