Kategori:
haberler

Kadın Onuruna Saldırı ve Tehdit Kabul Edilemez! Orda Dur!

Son günlerde yaşanan ve hiçbir vicdani ve ahlaki değerimize uymayan sapkın saldırılar, kadına yönelik şiddetin kamusal alanda cereyan eden en vahim örnekleridir.

Kamuoyunda tanınan, fikir üreten, toplumsal yaşama katma değer sağlayan kadınların sadece farklı düşündükleri için hedef alınması korkutucu, bunun açıkça cinsel saldırı tehdidine dönüşmesi ise dehşet vericidir!

Toplumsal değer yargılarımız, sadece ailemizdeki kadınlara değil tüm kadınlara karşı saygı duyulmasını gerektirir.

Şu ana kadar bu fiilere karşı sessiz duran devlet, her bir kadının “iyi olma halinden” mesuldür.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayacak bu sistematik saldırganlık karşısında devlet yetkililerinin sessizliği, saldırganların cesaretini artırmaktadır.

Devlet yetkilileri, kadına yönelik her tür şiddetin önüne geçmeyi hakikaten istiyorlarsa, bu saldırılar karşısında derhal sorumluluklarının gereğini tavizsiz yerine getirmelidir. Aksi halde, sorumluluk almayan yetkililerin şiddetin karşısında olduklarına dair sıklıkla duyduğumuz beyanatları retorikten öteye geçmeyecektir.

Hangi dünya görüşünden ve hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınlara yönelik tüm ahlaksız saldırılara karşı Gelecek Partisi’nin tavrı net, duruşu keskindir.

Adalet sisteminin mağdurlar için hızla devreye girmesinin takipçisi olacağız.


GELECEK PARTİSİ