Kategori:
haberler

KHK’lar ile Kamu Görevlerinden Uzaklaştırılan Cezai İşlem Görmemiş Doktorlar ve Sağlık Çalışanları Acilen Görevlerine İade Edilmelidir!

KHK’lar ile kamu görevinden uzaklaştırılan ve haklarında herhangi bir cezai işlem yapılmamış olan doktorlar ve hemşire, hasta bakıcı vb. diğer sağlık çalışanlarının iadeleri karara bağlanıp aciliyet kesbeden alanlara atamaları gerçekleştirilmelidir.

Her zaman olduğu gibi, bu tür kriz dönemlerinde de en değerli sermayemiz tecrübeli insan kaynağımızdır. Bu vesileyle hem bir hukuksuzluk sürecinin daha fazla sürdürülmesine son verilmiş olup toplumsal barışa katkı sağlanmış olacak; hem de Korona salgınıyla mücadelede insan kaynağımızın deneyimlerinden istifade edilmiş olacaktır.

Gelecek Partisi