Kategori:
haberler

Milli Eğitim Bakanı’nın Açıklamaları Üzerine Partimizin Değerlendirmeleri

29.04.2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklama üzerine partimizin görüşleri maddeler halinde aşağıda verilmektedir.

  1. Saygın bir eğitim pedagogu, geçmişte özel okul tecrübesi olan ve yakın zamana kadar da birçok dernek, vakıf ve okula danışmanlık hizmeti de veren Milli Eğitim Bakanının 2 gün önce duyurduğu ‘sınav veya herhangi bir ölçme olmaksızın tüm öğrencilerin üst kademeye geçirilecekleri’ ifadesi büyük bir hatadır.  Okul tatilinin 1 ay uzatıldığını, EBA ve uzaktan eğitimin devam ettiğini ve “velilerden bunu sıkıca uymalarının”  tavsiye edildiği bir açıklamadan sonra, 18 milyon öğrencimizin bu “tavsiyeye” uymayacağı çok açıktır. Okul geçme konusu şimdi değil 1 ay sonrasının konusudur. Milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen zor ve zahmetli bir şekilde uzaktan eğitimle uğraşır ve ”eğitim sürecini” devam ettirme iradesini gösterirken bu açıklama son derece yanlış olmuştur. Telafi eğitiminin yapılacağını belirtip ardından “ kesinlikle Temmuz, Ağustos aylarında öğretmen ve öğrenciler tatil yapacaklar” söylemi de son derece tutarsızdır. Turizm sezonu motivasyonu eğitim planlaması ve önceliğine tercih edilmemelidir.
  2. Bir ay gibi uzun bir zaman diliminde,  iyi bir planlama ve izolasyon kurallarına uyarak çok rahatlıkla en az 1 (2 de olabilir) sınavı okullarımızda yapmak mümkündür.
  3. Sınav gruplarını oluşturan 8. ve 12. sınıfların okul süreçlerini sınavlardan sonra Ağustos ayında yapılacak son bir sınavla bitirileceği ilan edilmeli, sınavların da yüz yüze yapılacağı bilgisi kesinleştirilmedir. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavları kazanması halinde okul mezuniyetlerinin sınavsız doğrudan gerçekleştirileceği de açıklanmalıdır.
  4. Bu yıl 4+4 sistemin ilk mezunları olması sebebiyle normal çağ nüfusundan yaklaşık 800 bin fazla öğrenci ile birlikte toplam 1,8 milyon öğrencinin sınava gireceği 8. sınıf LGS sınav takvimi muğlâk bırakılmamalı, konunun doğrudan sorumlusu olan MEB Bakanı bunu bizzat kendileri açıklamalıdır. Daha önce bizce yanlış bir şekilde Temmuz’a ertelenen YKS sınav tarihleri tekrar değiştirilmemelidir.
  5. Özel okulların esasen özel şahıs ve kurumlar eliyle işletilen devlet okulları olduğu gerçeğini tüm çıplaklığı ile bize gösteren bu pandemiden sonra gerçekten “özel” ve denetleme şemsiyesi altında “özerk” kurumlar oluşturma ve destekleme çalışmaları yapılmalıdır.
  6. Hala kısa çalışma ödeneği netleşmemiş özel okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumları bu imkândan faydalandırılmalıdır. Haziran ayında ödenen öğrenci teşvikleri Mayıs ayında ödenmelidir. Pandemi sonrası iktisadi hayatın bir müddet daha sıkıntılı olacağı gerçeği, özel okulların son yıllarda ancak kapasitelerinin % 40’nı kullandığı realitesi göz önünde bulundurularak bu yıl yeni okul ve kurum izninin verilmemesi elzemdir.
  7. Bu yıl itibarı ile sona erdirilen orta ve küçük ölçekteki yerel, özgün ve milli özellikleri belirgin özel okullara adeta can suyu olan ve aynı zamanda devlet okullarındaki yükü alması hasebiyle devlete külfet değil nimet olan teşvik uygulaması 2020-2021 dönemi için tekrar hayata geçirilmelidir. 

Gelecek Partisi
Eğitim Politikaları İzleme Kurulu