Kategori:
haberler

Sahipsizi Yaşatalım ki İnsanlık Yaşasın

Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Doğada insanlar kadar yaşam hakkı olan, dünyayı birlikte paylaştığımız fakat işkenceye maruz kalmasının cezası bir eşyanın zarar görmesiyle aynı olan sokak hayvanlarımızın günü.
İnsanlığın, özellikle temel haklar konusu başta olmak üzere dünyada kazandığı her bir değer ve gelişim, her alanda olduğu gibi hayvan hakları konusunda da yeni bir düzleme oturmuştur. Ülkemizde ise mevcut iktidarın insan hak ve özgürlükleri konusunda verdiği kötü sınav ne yazık ki hayvan hakları konusunda da kendini göstermektedir. 1936 yılında dönemin koşulları çerçevesinde çıkarılan hayvan hakları kanunu, günümüzün değişen şartları nedeniyle bugün artık işlevsiz hale gelmiştir.
Hayvan hakları kanunlarını iyileştirmek adına 2014 yılında TBMM’de, hayvanlara eziyet, işkence ve istismarı önlemeyi ve cezalandırmayı içeren yeni bir kanun tasarısı gündeme getirilmiş, taslak metin komisyonlarda değerlendirilmiş, TBMM Genel Kuruluna gönderilmiş fakat kadük kalmıştır. Bilahare, 26. dönemde Adalet Bakanlığı bu konu üzerine çalışarak yeni bir yasa teklifi hazırlamış fakat bu çalışma da yine seçim sürecinin araya girmesi ile akim kalmıştır. Nihayet 27. yasama döneminde, partiler bir araya gelerek bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmak istemiş, rapor hazırlamış ve bu rapor TBMM’ye teslim edilmiştir.
Bugün ise sil baştan ve yeniden bir hayvan hakları kanun tasarısı hazırlandığını öğrenmekteyiz.
Yüce meclisimizin işlevinin tartışıldığı bir dönemde 3 kez tekrarlanarak hazırlanan 6 yıllık bir yasa tasarısının hükümetin gündemine bir türlü girememiş olması – istenilen kanunların bir gecede meclisten geçirildiği bir ortamda- iktidarın bu konudaki samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır.
Gelecek Partisi olarak hayvan hakları savunucuları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile bir araya geliyor, İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok platformda bu konuyu kendileri ile paylaşmaya devam ediyoruz. Hemen her gün hayvanlarımıza yönelik şahit olduğumuz olumsuz görüntüler, toplum vicdanında da sosyal bir yaraya dönüşerek tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Bu sebeple, bir kez daha mevcut hükümete seslenerek toplumdan yükselen feryatlara daha fazla sessiz kalmadan konuyu biran önce çözmelerini gerektiğini hatırlatıyor ve konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.
Sokak Hayvanları Günü münasebetiyle dünyamızın güzelliği, vazgeçilmezliği hayvanlara sahip çıkan duyarlı ve vicdanlı her ferdimize büyük saygı duyuyor, bu şuurla organize çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını ve kurumları tebrik ediyoruz.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle insanlığın sokaktan çekildiği bu günlerde, sokaklarımızda yaşayan sevgili dostlarımızı açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakmamanın hepimiz için büyük bir sorumluluk olduğunu da herkese hatırlatmak istiyoruz.

Sahipsizi yaşatalım ki, insanlık yaşasın.

Gelecek Partisi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı