Tüzük

Partimizin Kimliği

Madde 1- Gelecek Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde, işbu tüzük hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren siyasi bir kuruluştur.

Gelecek Partisi’nin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Gelecek Partisi’nin kısaltılmış adı Gelecek Partisi’dir.

Gelecek Partisi’nin amblemi, Yeşil ve Beyaz renklerden oluşan,

Şeklindeki beş köşeli “Çınar Yaprağı” dır.

Madde 1- Gelecek Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde, işbu tüzük hü- kümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren siyasi bir kuruluştur.

Gelecek Partisi’nin Genel Merkezi Ankara’dır. Gelecek Parti’sinin kısaltılmış adı Gelecek Partisi’dir.

Gelecek Parti’sinin amblemi, Yeşil ve Beyaz renklerden oluşan, Şeklindeki beş köşeli “Çınar Yaprağı” dır.

Şeklindeki beş köşeli “Çınar Yaprağı” dır.